Iedzīvotāji aicināti izteikt komentārus par “”Vangažu naftas” smakas samazināšanas vai novēršanas plāna” saturu.

Līdz 27. februārim Vangažu un to apkaimes iedzīvotāji aicināti izteikt komentārus vai uzdot precizējošus jautājumus par SIA “Vangažu nafta” uzņēmējdarbības rezultātā radušās smakas samazināšanas vai novēršanas plāna saturu, kurš izstrādāts, lai novērstu regulārās, nepatīkamās smakas Vangažos un Vangažu apkaimē.

Šībrīža stadijā izstrādāto plānu sastādījuši uzņēmuma patreizējie vides konsultanti SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un tas saskaņots Lielrīgas Reģionālās Vides Pārvaldē. Tas paredz, ka galvenais akcents un fokuss ir uz to tehnoloģisko mezglu pārveidi un uzlabošanu uzņēmuma teritorijā, kuri vides konsultantu vērtējumā nevar nodrošināt pietiekami efektīvu izmešu, tai skaitā smaku, samazināšanu emisijas avotā. Pasākumu plāns cita starpā paredz biofiltra, kam ir pieslēgts benzīna grupas produktu rezervuāru parks un dzelzceļa estakāde, rekonstrukciju, uzstādot citu tehnoloģisko iekārtu emisiju samazināšanai.

Kā norādījuši Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes pārstāvji, arī iedzīvotājiem ir iespēja izvērtēt sagatavoto pasākumu plānu un sniegt pārvaldei argumentētus un ar faktiem pamatotus priekšlikumus.

**Ar šo plānu interneta vidē iespējams iepazīties šeit. Komentārus līdz 27. februārim (ieskaitot) lūdzam sūtīt uz e-pastu vangazuvidei@gmail.com.

Drukātā veidā tas pieejams Vangažu kultūras nama (Gaujas ielā 12) vestibilā un Vangažu pilsētas pārvaldē pie sekretāres (Meža ielā 1), un turpat novietotajās kastītēs līdz 27. februārim (ieskaitot) iespējams atstāt rakstiskus komentārus par plānu vai savus priekšlikumus šī procesa īstenošanai. **

Iedzīvotāju jautājumi un komentāri apkopotā veidā tiks nodoti Valsts Vides dienesta Lielrīgas Reģionālās pārvaldei un uzņēmuma vides konsultantam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment". Iedzīvotāju atbalstam biedrība Zemes draugi tehniskā plāna izskatīšanai un komentēšanai piesaistījuši arī neatkarīgos ekspertus no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās un Rīgas Stradiņu universitātēm. Vadošā eksperta lomu pildīs Latvijas Universitātes asociētā profesore Iveta Šteinberga.

Pirmā iepazīstināšana ar tehnisko uzlabojumu plānu notikai 16. februārī Vangažu vidusskolā, kur publiskās apspriedes par labas gaisa kvalitātes nodrošināšanu Vangažos un to apkaimē to prezentēja uzņēmuma “Vangažu nafta” vides konsultante Aiga Kāla no SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment". Apspriedē uztājās arī Valsts Vides dienesta Lielrīgas pārvaldes direktora vietnieks un piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Elmārs Jasinskis. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 50 Vangažu un to apkaimes iedzīvotāji, kas aktīvi piedalījās diskusijā un uzdeva precizējošus jautājumus par paredzētajiem tehniskajiem uzlabojumiem. Tāpat, iedzīvotāju viedokli apspriedē pārstāvēja vides aizsardzības organizāciju pārstāvji no “Vides aizsardzības kluba”, “Latvijas Dabas fonda”, biedrības “Zaļā brīvība” un biedrības “Zemes draugi”.

Publisko apspriedi, kā arī citas sabiedrību iesaistošas aktivitātes, ar mērķi veicināt pārredzamu un sabiedrību iesaistošu procesu gaisa kvalitātes nodrošināšanai Vangažos un to apkaimē organizē biedrības “Zemes draugi” grupa “Zaļie advokāti”, kopā ar vietējo iedzīvotāju iniciatīvu “Vangažu vides vērotāji”. Šai iedzīvotāju iniciatīvai, kā arī aktuālai informācijai par turpmāko, saistībā ar gaisa kvalitātes uzlabošanu, iespējams sekot līdzi Facebook lapā “Vangažu vides vērotāji”.

Šīs aktivitātes norisinās projekta “Ilgtspējas skola“ ietvaros. Projekts “Ilgtspējas skola“ norisinās pateicoties ES programmas “Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai“, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Tā ietvaros 20 ES dalībvalstīs tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes, ar mērķi to pilsoņu vidū attīstītu kritisku izpratni un sekmētu apzinātu rīcību attiecībā uz svarīgākajām attīstības, vides un sociālā taisnīguma problēmām, ar kurām šobrīd saskaras cilvēki visā pasaulē. Par projekta pasākumu saturu atbildīgi ir tikai Latvijas “Zemes draugi“ un to saturs nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli, kā arī Eiropas Savienība nenes atbildību par jebkādu informāciju vai tās lietošanu, kas sniegta aktivtāšu ietvaros vai izplatītajos materiālos.

Attēlā, lapas augšpusē tikai daži no Vangažu un apkaimes iedzīvotājiem, kuri vēlas tīru gaisu savā apkārtnē.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.