Ilgtspējas skola kopienām - piesakies!

06/10/2018

Kas ir Ilgtspējas skola kopienām?

Tematisks kopprojekts sadarbības veicināšanai starp Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas nevalstiskajām organizācijām ar vienojošu mērķi - kopienu veidošana ilgtspējīgai attīstībai. Projekta laikā iesaistītās organizācijas dalīsies pieredzē un dalībnieki apgūs jaunas prasmes, izmantojot neformālās izglītības metodes, ko vēlāk pielietot ikdienās darbā savās kopienās, kas saskaras un/vai risina starptautiskas vides problēmas (pārmaiņas, ilgtspējīgas pārtikas ķēdes un iestāšanās pret netīro enerģiju).

Apmācības

Projekta laikā notiks četras apmācības. Katrās apmācībās būs iespēja pievērsties dažādiem kopienas stiprināšanas aspektiem un risināt vienu konkrētu problēmu, ko iepriekš noteikušas partnerorganizācijas:

  • Ievads neformālās izglītības metodēs 2018. gada novembrī Igaunijā;
  • Mācies, lai mācītu! 2019. gada martā Zviedrijā;
  • Dragon Dreaming: kolektīvo lēmumu pieņemšanas metode 2019. gada jūlijā Latvijā;
  • Ilgtspējīgs aktīvisms, balstīts Miera Izglītības struktūrā 2019. gada novembrī Igaunijā.

Katra no apmācībām ilgs 3-4 dienas, un tajās piedalīsies 4 dalībnieki no katras dalībvalsts. Ceļojuma, ēdiena un dzīvošanas izmaksas tiks segtas no projekta līdzekļiem.

Ko es iegūšu kā dalībnieks?

  • Dalībnieki iegūs pieredzi un apgūs jaunas iemaņas izmantot neformālās izglītības metodes, uzlabojot ikdienas darbu kopienām, kas cieš no vides problēmu radītajiem izaicinājumiem.
  • Organizācijas izveidos sadarbības tīklu starp Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas Zemes draugiem, ko vieno kopīgi mērķi - apzināta zināšanu pilnveidošana kopienām, ko visvairāk ietekmē vides problēmas.
  • Reģionālā līmenī projekts pievērsīsies dažādiem svarīgiem starprobežu vides izaicinājumiem, veidojot spēcīgākas kopienas vides problēmu risināšanai.

Ko mēs sagaidām no Tevis kā no dalībnieka?

• Iesaisti projektā visu tā norises laiku: no 2018. gada līdz 2019. gada novembrim;
• Iesaisti kādā no tiešās pirkšanas grupām;
• Dažu nodarbību apmeklēšanu, kas notiks tepat, Latvijā;
• Līdz 26. oktobrim aizpildītu pieteikšanās anketu: ej.uz/KopienuSkola

Piesakies un drīz tiekamies!

Projektu finansē NordPlus programma. Projektu īsteno Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas Zemes draugi.

Jautājumi? Sazinies!
jaunie@zemesdraugi.lv
Paula: +371 26636792

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.