Biedrība “Zemes draugi” aicina ziņot par apdraudējumiem videi.

08/01/2018

Rīga, 8. janvāris
Zemes draugu Ilgtspējas skola
Preses relīze

Biedrība “Zemes draugi” aicina ziņot par apdraudējumiem videi.

Lai iedrošinātu sabiedrību aktīvi iestāties pret vietējām vides problēmām un tās
darītu zināmas plašākam sabiedrības lokam, kā arī rosinātu šo problēmu risināšanu,
biedrība “Zemes draugi” projekta “Ilgtspējas skola” ietvaros aicina ziņot par
pārkāpumiem, kas saistīti ar vides apraudējumiem Latvijā.
Projekta laikā biedrības “Zemes draugi” pārstāvji īstenos piecas sabiedriskās apspriedes,
piesaistot tēmu ekspertus un profesionālu mediatoru, kā arī izmantojot neformālās izglītības
metodes, kuru pamatā ir mērķis veicināt visu iesaistīto pušu līdzdalību un kopīgu risinājuma
meklēšanu. Par diviem gadījumiem tiks veidoti sižeti raidījumā “Vides fakti”.
“Mūsu mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas iedzīvotājiem, kuri saskaras ar netaisnībām
saistībā ar vidi, apgrūtinātu piekļuvi dabas resursiem, nepilnīgu un sabiedrību neiesaistošu
lēmumu pieņemšanu saistībā ar dabas resursu izmantošanu, kā arī rosināt kopienu iesaisti vides
problēmu aktualizēšanā un kritisko domāšanu saistībā ar vides problēmām gan Latvijā gan
pasaulē”, informē projekta “Ilgtspējas skola” koordinatore Zane Ruģēna.
Ja tavā pilsētā, pagastā, iemīļotajā mežmalā vai citur kāda, tavuprāt saudzējama, vieta
tiek piesārņota, ir izcēlušās nesaskaņas par vides aizsardzību starp iedzīvotājiem un vietējiem
uzņēmumiem vai atbildīgajām iestādēm, vai, ja ir apdraudēta pieeja vides resursiem – ziņo,
aizpildot anketu, kas pieejama mājas lapā www.zemesdraugi.lv, sadaļā “Zaļie advokāti”.
Pirmā projekta “Ilgtspējas skola” iniciatīva, kas tika rīkota “Zaļo advokātu” ietvaros, ir
akcija “100 kailcirtes Latvijas simtgadei”, kas veidota kopā ar sabiedrības aktīvistu grupu un
vairākām vides aizsardzības organizācijām (Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība,
Pasaules Dabas fonds, biedrība Homo Ecos, Vides aizsardzības klubs, Zaļā Brīvība, un Latvijas
makšķernieku asociācija). Pateicoties šai iniciatīvai uz šobrīd nenosakāmu laiku apturēti
pretrunīgi vērtētie grozījumi Ministru Kabineta “Noteikumos par koku ciršanu mežā”.

Tāpat “Zemes draugi” atgādina, ka līdz 10. janvārim turpinās uzņemšana Vides aktīvistu
skolā, kur interesenti bez maksas trīs mēnešu garumā varēs apgūt vides aktīvisma prasmes tēmās

  • resursi, enerģija, pārtika. Vairāk informācijas biedrības mājas lapā www.zemesdraugi.lv.

Šīs aktivitātes norisinās biedrības “Zemes draugi” projekta “Ilgtspējas skola” ietvaros,
pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības
integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Projekts “Ilgtspējas skola” norisinās vairāk nekā 20
ES dalībvalstīs ar mērķi sabiedrībā attīstīt kritisku izpratni un sekmēt apzinātu rīcību attiecībā uz
svarīgākajām attīstības, vides un sociālā taisnīguma problēmām, ar kurām šobrīd saskaras
cilvēki visā pasaulē. Par projekta “Ilgtspējas skola” saturu atbild biedrība “Zemes draugi”.

Šī mājas lapa ir tapusi projekta Ilgtspējas skola ietvaros, pateicoties ES programmas Attīstības izglītībai un informētības veicināšanai, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda finansiālajam atbalstam. Gan lapā gan projekta aktivitātēs netiek pausts projekta atbalstītāju viedoklis un par to saturu ir atbildīgi tikai Latvijas Zemes draugi.